Wrocław Sienkiewicza – budynek wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w parterze. Konstrukcja żelbetowo-murowana, posadowienie na płycie fundamentowej. Całość konstrukcji podziemia, parteru i 1 piętra w technologii żelbetowej monolitycznej. Elewacja od strony ulicy wykonstruowana w postaci belek usztywniających nadokiennych i trzymających je tarczownic w układzie poprzecznym. Zabezpieczenie wykopu poprzez ściany szczelinowe, które od razu są ścianami nośnymi budynku.

Faza: projekt budowlany i projekt wykonawczy

Architektura: Pro Art Konopka s.c.

Piotr Żmidziński - kierowanie projektem, sprawdzający