Warszawa – zespół 6 budynków mieszkalnych

Projekt konstrukcji zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi. Układ konstrukcyjny płytowo-słupowy z belkami obwodowymi i trzonem żelbetowym klatek schodowych. Stropy monolityczne żelbetowe. Posadowienie na płytach fundamentowych.

Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany – w opracowaniu

Architektura: ARCHCODE Sp. z o.o.

Realizacja projektu we współpracy z PG-Projekt Patryk Germata