Szczecin Szarotki – budynek wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze zlokalizowany w centrum Szczecina. Dwie kondygnacje garażu podziemnego. Projekt wymagający ze względu na usytuowanie budowy w miejscu skarpy oraz duże oddziaływania od budynku stojącego na skarpie.

Faza: projekt budowlany, projekt wykonawczy

Architektura: Pro Art Konopka s.c.

Piotr Żmidziński - kierowanie projektem, sprawdzający