Świdnica – budynek wielorodzinny

Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku dawnego szpitala na funkcję obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świdnicy.

Faza: projekt budowlany, projekt wykonawczy

Architektura: GREG architekci Sp. z o.o. Sp. k.

Piotr Żmidziński - kierowanie projektem, sprawdzający