Niemodlin - rewitalizacja i zmiana funkcji budynku zabytkowego

Rewitalizacja i zmiana funkcji użytkowej budynku zabytkowego wpisanego do ewidencji zabytków. Ekspertyza techniczna stanu istniejącego z zaleceniami odnośnie możliwości dalszej eksploatacji i możliwości zmian funkcjonalnych. Projekt remontu dachu, projekt budowlany i wykonawczy.

Faza: ekspertyza, projekt budowlany, projekt wykonawczy – w trakcie opracowania

Realizacja: Piotr Żmidziński, Paweł Sijka