Kolanowice – dom jednorodzinny

Projekt konstrukcji domu jednorodzinnego z ogrodem zimowym oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego oraz garażu.

Faza: projekt budowlany, projekt wykonawczy

Architektura: PORT Józef Franczok, Marcin Kolanus

Realizacja projektu we współpracy z PG-Projekt Patryk Germata